Účinnost Actibump

 

Základním efektem Actibump je zásadní snížení počtu řidičů překračujících maximální povolenou rychlost. Jednou referencí je instalace 4 ks. Actibump na Öresundském mostě, který je druhým největším pevným mostem na světě. Actibump byl na tento most, přes nějž přejede každý měsíc cca 150 tis. vozidel, instalován na výjezdních branách na švédské straně v květnu 2014.

Provozovatel mostu dlouhodobě sleduje překračování maximální dovolené rychlosti 40 km/hod. Statistika vozidel překračujících povolenou rychlost 40 km/hod v období 1/2012- 11/2014 jednoznačně dokládá, že po instalaci Actibump v průběhu 05/2014  došlo k dramatického snížení počtu vozidel překračujících 40 km/hod až o 85  %.

V říjnu 2016 započala po výborných zkušenostech z předchozího provozu instalace dalších pěti modulů.

 

Öresundský most  je druhým největším pevným mostem na světě. Celý přejezd měří 16 km a tvoří ho (z dánské strany): 430 m dlouhý uměle vytvořený poloostrov, tunel měřící přes 3,5 km a vedoucí 10 m pod vodou, 4 km dlouhý umělý ostrov a 7845 m dlouhý most. Jeho hlavní část s mezerou pro lodě je zavěšená na dvou 204 m vysokých pylonech. Vlastní most je dvoupatrový. Horní patro slouží automobilové dopravě.

Změna chování řidičů po instalaci modulu

 

Po instalaci Actibump dochází k setrvalému snížení počtu vozidel překračujících povolenou rychlost. Následující graf ukazuje, jak řidiči mění své chování a snižuje se počet vozidel překračujících povolenou rychlost ještě před místem instalace Actibump. To je přičítáno na vrub řidičům, kteří úsekem projíždějí pravidelně. Postupně zjišťují, že nejpohodlnějším způsobem průjezdu místa instalace Actibump je povolenou rychlostí. Graf obsahuje reálná data z měsíců duben až říjen 2016.

Upozornění: Graf neobsahuje rychlostní data vozidel za místem instalace po jejich zpomalení pomocí Actibump, nýbrž pouze data před příjezdem k silničnímu modulu. Několik desítek metrů za modulem je snížení počtu vozidel překračujících povolenou rychlost téměř stoprocentní, tohoto efektu se využívá především k ochraně chodců na přechodech.

 

Snížení průměrné průjezdní rychlosti

 

Po instalaci Actibump taktéž dochází ze stejných důvodů jako u předchozího grafu k setrvalému snížení průměrné průjezdní rychlosti ještě před místem instalace Actibump.
Upozornění: Graf neobsahuje rychlostní data vozidel za místem instalace po jejich zpomalení pomocí Actibump, nýbrž pouze data před příjezdem k silničnímu modulu. Několik desítek metrů za modulem je snížení počtu vozidel překračujících povolenou rychlost téměř stoprocentní, tohoto efektu se využívá především k ochraně chodců na přechodech.