Bezpečnost

 

Principem účinku Actibump je psychologický efekt na řidiče vyvolaný přejezdem umělé nerovnosti, z toho důvodu pro zhodnocení bezpečnosti přejezdu Actibump v aktivní poloze sledujeme základní parametr a to vertikální gravitační zrychlení působící na vozidlo a posádku. V této souvislosti je klíčovým parametrem, a to výška nájezdné hrany Actibump.

 

Výrobce prováděl měření, jehož výsledkem je optimální výška nájezdové hrany, se kterou se bude silniční modul Actibump standardně dodávat. Výška byla zvolena s ohledem na maximální bezpečnosti a zároveň zachování psychologického efektu. Optimálním se ukázalo 60 mm. Tato hodnota se může zdát na první pohled příliš vysoká, je však třeba zohlednit následující parametry:

 

Sklon pojezdového poklopu Actibump - díky čemuž se pro místo dotyku pneumatiky s poklopem a nájezdovou hranou snižuje účinná výška u pneumatiky 255/50 R17 na Hx= 42 mm.

Umístění hrany pod vertikálou směru pohybu vozidla - čímž se ve srovnání s hranou nad vertikálou podstatně snižuje gravitační zrychlení působící na posádku a vozidlo.

 

Podrobné informace o bezpečnosti naleznete v technickém materiálu ve 4. části, od strany 16. Ke stažení zde.

 

 

Výška nájezdové hrany  ( další informace v podrobném technickém materiálu, viz. zde )